Kancelaria Adwokacka w Myślenicach, Adwokat Myślenice, Rozwód, Zasiedzenie, Spadek, Testament, Zachowek

Kancelaria Adwokacka w Myślenicach, Adwokat Myślenice, Rozwód, Zasiedzenie, Spadek, Testament, Zachowek

Zachowek / Testament / Dział spadku / Myślenice

Spadek po dziadku, rodzicach, zachowek Adwokat Myślenice

Adwokat od zachowku, spadku, testamentu w Myślenicach, Dobczycach, Sułkowicach, Kancelaria prawa spadkowego

 

Adwokat Wojciech Szafraniec i Adwokat Grzegorz Szafraniec specjalizują się w sprawach dotyczących prawa spadkowego – w szczególności testamentów i prawa do zachowku. Prowadzimy sprawy sądowe o zapłatę zachowku – kompleksowo pomagamy klientom na każdym etapie sprawy – na etapie przedsądowym oraz procesu. Nasze usługi świadczymy zarówno osobom ubiegającym się o zachowek, chcącym sporządzić testament, jak i tym kwestionujących obowiązek zapłaty zachowku – w całości lub części. 

Instytucja zachowku jest bezpośrednio związana z innymi sprawami spadkowymi. Stwierdzeniem nabycia spadku – na podstawie ustawy lub testamentu. Działem spadku – w tym wypadku mamy do czynienia z zaliczeniami, rozliczeniami w ramach samego działu spadku.

Adwokat jako profesjonalny prawnik może pomóc w sprawach spadku, zachowku, działu spadku. W szczególności może pomóc zaplanować dysponowanie majątkiem w sposób uniemożliwiający domaganie się zachowku lub istotnie ograniczający taką możliwość. Może ocenić możliwość domagania się zapłaty zachowku lub obrony przed żądaniem zapłaty zachowku. Prowadzić negocjacje co do polubownego rozwiązania konfliktu powstałego na gruncie zachowku, a na koniec co najważniejsze reprezentować w postępowaniu sądowym dotyczącym zachowku.

Dla poszukujących profesjonalnego prawnika w sprawach spadku, zachowku, działu spadku mamy jedną podstawową radę – profesjonalne usługi prawnicze świadczy adwokat lub radca prawny w Myślenicach.

Zachowek – definicja / Adwokat Myślenice

 

Zachowek to instytucja prawa spadkowego, mająca na celu ochronę najbliższych osób spadkodawcy przed dowolnym korzystaniem przez niego ze swobody testowania i rozporządzania jeszcze za życia swoim majątkiem w drodze darowizn. Oznacza on wartość wyrażoną w pieniądzu, (zawsze jest kwotą pieniężną) obliczoną w sposób określony szczegółowo w kodeksie cywilnym. W oparciu przede wszystkim o wartość aktywów i pasywów spadku oraz niektórych darowizn dokonanych przez spadkodawcę, która musi przypaść osobom uprawnionym do zachowku, należącym do najbliższej rodziny spadkodawcy. Zachowek może zostać pokryty przez powołanie do dziedziczenia (ustawowe lub testamentowe), zapis windykacyjny albo darowiznę, a w wypadku, gdy uprawniony do zachowku nie otrzymał zachowku w takiej postaci, może on żądać od spadkobierców (a w pewnych sytuacjach także od zapisobierców windykacyjnych i obdarowanych) świadczenia pieniężnego służącego uzupełnieniu zachowku (roszczenie o zachowek). Obowiązek zapłaty zachowku powstaje w chwili śmierci spadkodawcy i należy do długów spadkowychRatio legis polega tu na wyjściu z założenia, że każdy człowiek w razie śmierci ma moralny obowiązek pozostawienia choćby części majątku swym najbliższym, a może się zdarzyć, że spadkodawca sporządzając testament pominie takie osoby. Zachowek zabezpiecza interesy osób najbliższych pominiętych przez spadkodawcę w testamencie.

Zachowek – sprawa sądowa / Adwokat Myślenice

Zasadą jest, że gdy obowiązany do zapłaty zachowku nie chce dobrowolnie go uiścić, albo kwestionuje wysokość żądanej kwoty zachowku sprawę trzeba niezwłocznie skierować do sądu – tj. sporządzić pozew o zachowek. 

Jeżeli chcesz sporządzić pozew o zachowek lub musisz złożyć odpowiedź do sądu na pozew o zachowek – zostałeś pozwany najlepiej skorzystaj z profesjonalnej pomocy prawnej, którą świadczą tylko adwokat albo radca prawny. 

Gdzie skierować pozew o zachowek? Jeżeli domagasz się kwoty, która nie przekracza 75.000 zł – do sądu rejonowego np. Sądu Rejonowego w Myślenicach. Jeżeli kwota zachowku przekracza wspomnianą kwotę 75.000 zł np. 150.000 zł, to pozew o zachowek należy skierować do sądu okręgowego np. Sądu Okręgowego w Krakowie.

Do sądu w jakiej miejscowości należy skierować sprawę o zachowek? Zgodnie z art. 39 Kodeksu postępowania cywilnego, sądem wyłącznie właściwym do rozpoznania sprawy o zachowek jest sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy. Natomiast jeżeli ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy w Polsce nie da się ustalić (co oznacza, że mieszkał on stale za granicą lub nie jest znane ostatnie miejsce zamieszkania w Polsce) właściwym sądem jest sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część.

Kto jest zobowiązany z tytułu zachowku?

 

  • spadkobiercy powołani do dziedziczenia.

  • osoby, na rzecz których spadkodawca ustanowił zapis windykacyjny.

  • obdarowani darowizną doliczoną do spadku.

Wysokość zachowku? Jak obliczyć zachowek?

 

Wysokość zawsze określa się w oznaczonej kwocie pieniężnej, która zależy od:

  • wartości całego spadku;

  • wielkości udziału spadkowego, który przypadłby danej osobie przy dziedziczeniu ustawowym;

  • czy uprawniony jest trwale niezdolny do pracy;

  • czy uprawniony zstępny spadkodawcy jest osobą małoletnią.

Uprawnionemu, który jest trwale niezdolny do pracy, oraz małoletniemu zstępnemu należy się 2/3 udziału spadkowego, który przypadłby mu przy dziedziczeniu ustawowym. Wszystkim pozostałym należy się 1/2 udziału spadkowego, który przypadałby im przy dziedziczeniu ustawowym.

Jeżeli poszukujesz pomocy prawnej w zakresie spadków i chcesz się dowiedzieć więcej oraz mieszkasz w Myślenicach, Dobczycach, Sułkowicach lub w okolicy zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z adwokatem.

Kancelaria Adwokacka w Myślenicach, Adwokat Myślenice, Rozwód, Zasiedzenie, Spadek, Testament, Zachowek
Exit mobile version