Kancelaria Adwokacka w Myślenicach, Adwokat Myślenice, Rozwód, Zasiedzenie, Spadek, Testament, Zachowek

Kancelaria Adwokacka w Myślenicach, Adwokat Myślenice, Rozwód, Zasiedzenie, Spadek, Testament, Zachowek

Przestępstwa narkotykowe

Przestępstwa narkotykowe – obrona w sprawach karnych Myślenice, Dobczyce, Sucha Beskidzka, Jordanów, Gdów, Wieliczka, Limanowa, Mszana Dolna.

Czyn zabroniony popełniony pod wpływem narkotyków to nie przestępstwo narkotykowe. Prowadzenie pojazdu pod wpływem substancji odurzającej czy zabójstwo to przestępstwo drogowe lub zabójstwa. Za popełnienie czynu w postaci prowadzenia pojazdu pod wpływem narkotyków lub innych substancji zabronionych można ponieść odpowiedzialność karną taką samą jak za popełnienie przestępstwa prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu – art. 178a k.k. Przestępstwa narkotykowe w polskim prawie karnym zostały uregulowane w osobnej ustawie z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (zwanej upn) .

Ustawa wskazuje między innymi:

• przemyt narkotyków – art. 55 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (upn),
• produkcje narkotyków – art. 53 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (upn),
• uprawę rośli stanowiących surowiec do produkcji narkotyków – art. 63 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (upn),
• wprowadzanie do obrotu, uczestnictwo w obrocie narkotyków – art. 56 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (upn),
• posiadanie narkotyków – art. 62 i 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (upn),
• udzielnie oraz nakłanianie – art. 58 i 59 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (upn),

Nasza kancelaria oferuje usługi prawne w zakresie obrony w sprawach karnych w Myślenicach, Wieliczce, Gdowie, Suchej Beskidzkiej, Jordanowie, Dobczycach, Mszanie Dolnej, Limanowej oraz pomoc adwokata na każdym etapie postępowania przygotowawczego, sądowego, wykonawczego i penitencjarnego.

Przestępstwa narkotykowe to nie tylko klasyczne narkotyki 

W Polsce przestępstwo narkotykowe dotyczy nie tylko klasycznych narkotyków, ale również innych substancji psychoaktywnych – tzw. dopalaczy i innych podobnie działających środków chemicznych. W przypadku każdej substancji psychoaktywnej zmieniającej zachowanie istnieje „stan po spożyciu” oraz „stan pod wpływem” substancji odurzającej. Posiadanie (nawet na własny użytek), produkcja, uprawa, handel substancjami odurzającymi są zagrożone karą pozbawienia wolności.

Produkcja marihuany nawet na cele medyczne jest w Polsce zabroniona, ponieważ gotowy surowiec można importować wyłącznie z krajów wyznaczonych ustawowo np.: Kanada. Posiadanie upraw wewnętrznych oraz zewnętrznych, nawet jednego krzaczka jest zabronione. Podobnie jest z posiadaniem substancji odurzających na własny użytek, gdzie obecność nawet 2 g. „w kieszeni” jest przestępstwem narkotykowym.

Kary za „narkotyki”

Każde przestępstwo narkotykowe jest zagrożone karą pozbawienia wolności.

Dla przykładu:

• przemyt narkotyków – grzywna i kara do 5 lat pozbawienia wolności,
• produkcja narkotyków – kara pozbawienia wolności do lat 3,
• produkcja narkotyków i przetwarzanie znaczącej ilości – kara pozbawienia wolności od lat 3,
• uprawa – kara pozbawienia wolności do lat 3,
• uprawa znaczącej ilości – kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat,
• wprowadzanie do obrotu, uczestnictwo w obrocie narkotyków w znacznej ilości – kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności,
• wprowadzanie do obrotu, uczestnictwo w obrocie narkotyków – kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności,
• posiadanie narkotyków – do 3 lat pozbawienia wolności z możliwością umorzenia postępowania przy nieznacznej ilości,
• udzielnie oraz nakłanianie – do 3 lat pozbawienia wolności, a przy znacznej ilości od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

W wielu wymienionych sytuacjach nieoceniona się staje pomoc ze strony adwokata lub kancelarii prawnej, ponieważ udowodnienie produkcji narkotyków czy wprowadzanie do obrotu substancji odurzających musi spełniać określone przesłanki w celu udowodnienia winy. Adwokat – Prawnik z Myślenic na podstawie stosownego upoważnienia staje się przedstawicielem procesowym osoby pokrzywdzonej lub oskarżonej oraz reprezentuje ich interesy przed sądami powszechnymi i organami administracji publicznej.

Pomoc prawna – Myślenice, Dobczyce, Sucha Beskidzka, Jordanów, Gdów, Wieliczka, Limanowa, Mszana Dolna.

Nasze wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z przestępstwami narkotykowymi pozwala na zaproponowanie właściwych w danym momencie działań. Adwokaci z Kancelarii Szafraniec oferuje pomoc adwokata do spraw karnych z MyślenicUsługi prawne świadczone przez prawnika obejmują m.in.:

  • udzielanie porad na każdym etapie,
  • prowadzenie wyspecjalizowanej obrony,
  • tworzenie i wnoszenie apelacji do sądów wyższych instancji,
  • przygotowanie kasacji do Sądu Najwyższego,
  • reprezentację przed wszystkimi organami wymiaru sprawiedliwości,
  • przygotowywanie wniosków w postępowaniu wykonawczym np. o odroczenie kary pozbawienia wolności, rozłożenie na raty grzywny i nawiązki, wydanie zezwolenie na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego tzw. opaski SDE.

Adwokat w procesie karnym może występować w różnych rolach: obrońcy osoby pokrzywdzonej lub oskarżonego, pełnomocnika oskarżyciela prywatnego lub posiłkowego w postępowaniu rozpoznawczym.

Więcej informacji na temat przestępstw narkotykowych i pomocy prawnej udzielimy Państwu drogą elektroniczną, telefoniczną lub podczas odwiedzin osobistych. Zapraszamy do naszej Kancelarii Adwokackiej w Myślenicach – Adwokat Myślenice, Dobczyce, Gdów, Wieliczka, Sucha Beskidzka, Jordanów, Mszana Dolna, Limanowa.

Kancelaria Adwokacka w Myślenicach, Adwokat Myślenice, Rozwód, Zasiedzenie, Spadek, Testament, Zachowek
Exit mobile version