Kancelaria Adwokacka w Myślenicach, Adwokat Myślenice, Rozwód, Zasiedzenie, Spadek, Testament, Zachowek

Kancelaria Adwokacka w Myślenicach, Adwokat Myślenice, Rozwód, Zasiedzenie, Spadek, Testament, Zachowek

Nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie

Czyli kto, kiedy i na jakich zasadach może zasiedzieć nieruchomość w Myślenicach, Sułkowicach, Dobczycach – Adwokat Myślenice

Zasiedzenie nieruchomości to forma nabycia własności, która często budzi wiele wątpliwości i nieporozumień. Oceniając własną sytuację warto znać podstawowe fakty, żeby móc stwierdzić czy istnieje realna szansa na nabycie nieruchomości w taki sposób i co będzie potrzebne do wykazania przed sądem. Często najlepiej zwrócić się z tym do adwokata – Adwokat Myślenice – kontakt

Zasiedzenie nieruchomości – działki – Kancelaria Adwokacka Myślenice, Dobczyce, Sułkowice, Siepraw, Pcim, Stróża, Tenczyn, Lubień, Mszana Dolna, Trzemeśnia, Lipnik, Zasań, Zawada, Borzęta, Brzączowice, Jasienica, Bysina – Adwokat Myślenice

Zgodnie z kodeksem cywilnym aby nabyć na własność nieruchomość poprzez zasiedzenie konieczne jest równoczesne spełnienie dwóch warunków. Pierwszy to posiadanie samoistne nieruchomości, zaś drugie to nieprzerwane trwanie tego posiadania przez odpowiedni okres czasu, to jest 20 lat w przypadku posiadania w dobrej wierze i 30 lat w przypadku posiadania w złej wierze. Jak widać pojawia się tu sporo terminów prawnych jakie wymagają doprecyzowania i objaśnienia bez którego bardzo trudno jest uchwycić istotę tej instytucji prawnej.

Pierwszym z nich jest „samoistne posiadanie”, które w świetle przepisów kodeksu cywilnego oznacza po prostu władanie rzeczą w taki sposób jak właściciel. Różni się to od posiadania zależnego, a więc takiego, w którym ktoś włada rzeczą, ale na podstawie tytułu prawnego dającego mu jedynie ograniczone władztwo. Takim posiadaczem zależnym jest na przykład najemca albo dzierżawca. W przeciwieństwie do nich samoistny posiadacz nie władca nieruchomością na podstawie udzielonego przez kogoś pozwolenia, lecz postępuje z nią jak ze swoją własnością. Szczegółowej pomocy w tej materii można uzyskać na spotkaniu z Adwokat Myślenice – kontakt

Aby móc zasiedzieć nieruchomość takie samoistne posiadanie musi trwać nieprzerwanie 20 lat w wypadku dobrej wiary, a 30 lat w wypadku złej wiary. Dobra wiara oznacza, że posiadacz trwał w mylnym, ale uzasadnionym przekonaniu, że przysługuje mu prawo własności do nieruchomości. Ze złą wiarą mamy do czynienia, gdy posiadacz obejmując nieruchomość w posiadanie wiedział, że nie jest jej właścicielem. W większości przypadków zasiedzenia nieruchomości zazwyczaj będzie to okres 30 lat – bowiem najczęściej wiemy, że nie jesteśmy „prawnymi” właścicielami nieruchomości.  

Spełnienie tych dwóch warunków sprawia, że możliwe jest nabycie na własność nieruchomości. Teoretycznie dzieje się to z mocy prawa i nie jest konieczne orzeczenie sądu w tej kwestii, ale w praktyce pewność sytuacji prawnej (szczególnie istotnej na przykład przy próbie sprzedania takiej nieruchomości) można uzyskać jedynie na drodze sądowej. Koszt wniosku to 2000 zł. niezależnie od wartości nieruchomości.

Samo postępowanie nie ma charakteru procesu, ale mogą się do niego zgłosić osoby zainteresowane, które wtedy staną się uczestnikami. Najczęściej są to oczywiście nominalni właściciele „zasiadywanej” nieruchomości. Mogą oni brać udział w postępowaniu i starać się wykazywać, że przesłanki zasiedzenia nie są spełnione. Oczywiście zasiadywać możemy całą działkę czy też nieruchomość, albo zasiadywać możemy część działki bądź nieruchomości. Zasiadując nieruchomość stajemy się właścicielami wszystkich jej części składowych tj. domu, stodoły, garażu itd.

Z uwagi na skomplikowany charakter procesu związanego z przeprowadzeniem zasiedzenia zalecamy pomoc profesjonalnego pełnomocnika. Odpowiednią pomoc uzyskać można kontaktując się bezpośrednio z Naszą kancelarią Adwokat Myślenice- kontakt

Kancelaria Adwokacka w Myślenicach, Adwokat Myślenice, Rozwód, Zasiedzenie, Spadek, Testament, Zachowek
Exit mobile version