Kancelaria Adwokacka w Myślenicach, Adwokat Myślenice, Rozwód, Zasiedzenie, Spadek, Testament, Zachowek

Kancelaria Adwokacka w Myślenicach, Adwokat Myślenice, Rozwód, Zasiedzenie, Spadek, Testament, Zachowek

Wynagrodzenie – cennik usług

Wynagrodzenie adwokackie – cennik usług

Adwokat Wojciech Szafraniec,

Adwokat Grzegorz Szafraniec,

Koszty związane ze świadczonymi usługami, czy to w formie porad prawnych lub prowadzenia sprawy sądowej są ustalane indywidualnie z każdym klientem. Wysokość wynagrodzenia adwokackiego zależy od szeregu czynników takich jak: rodzaj sprawy, zakres jej skomplikowania, czasookresu trwania współpracy czy etapu na jakim dana sprawa się znajduje. Wycena wynagrodzenia za prowadzenie sprawy jest dokonywana podczas wizyty w kancelarii adwokackiej w Myślenicach przy ul. Jana Kilińskiego 1.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za usługi adwokackie określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości – LINK

Stawki minimalne za czynności adwokackie są uzależnione od wartości przedmiotu sporu lub interesu prawnego i wynoszą:

1) do 500 zł – 90 zł;
2) powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;
3) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;
4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;
5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;
6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;
7) powyżej 200 000 zł do 2 mln zł –10 800 zł;
8) powyżej 2 mln zł do 5 mln zł –15 000 zł;
9) powyżej 5 mln zł–25 000 zł.

Stawki te dotyczą każdego etapu postępowania sądowego (pozew, apelacja, kasacja itp.) oraz każdego rodzaju sprawy (cywilnej, karnej, rodzinnej itp.). Stawki te nie obejmują jednak kosztów dodatkowych, takich jak opłaty sądowe, koszty podróży czy ekspertyzy.

Stawki te mogą być podwyższane przez adwokata w uzasadnionych przypadkach o maksymalnie:

1) dwukrotność – jeśli sprawa jest szczególnie skomplikowana lub wymaga szczególnych umiejętności lub znajomości prawa obcego,
2) trzykrotność – jeśli sprawa jest pilna lub wymaga podjęcia działań poza miejscem zamieszkania lub siedzibą kancelarii,
3) pięciokrotność – jeśli sprawa jest wyjątkowo ważna dla klienta lub ma duże znaczenie społeczne.

Kancelaria Adwokacka w Myślenicach  oferują następujące sposoby dokonywania rozliczeń za prowadzone sprawy i porady prawne:

  • ryczałtowe, tj. jednorazowe wynagrodzenie za świadczoną usługę prawą

  • ryczałtowe z limitem godzin, wynagrodzenie ustalone w stałej wartości, przy czym po przekroczeniu ustalonego z klientem limitu godzin dochodzą koszty za dodatkowe godziny

  • godzinowe

  • wynagrodzenie z dodatkową premią w przypadku wygrania sprawy

Wynagrodzenie za świadczone usługi przez adwokata z kancelarii adwokackiej w Myślenicach co do zasady jest płatne z góry. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty. Sposób dokonywania rozliczenia za świadczoną pracę jest ustalany indywidualnie z każdym klientem i dopasowany do potrzeb i oczekiwań klientów kancelarii. Ustalone kwoty wynagrodzenia są kwotami netto dlatego należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %.

Podchodzimy do każdej sprawy indywidualnie w celu wyceny sprawy zachęcamy do bezpośredniego kontaktu

Kancelaria Adwokacka w Myślenicach, Adwokat Myślenice, Rozwód, Zasiedzenie, Spadek, Testament, Zachowek
Exit mobile version