Kancelaria Adwokacka w Myślenicach, Adwokat Myślenice, Rozwód, Zasiedzenie, Spadek, Testament, Zachowek

Kancelaria Adwokacka w Myślenicach, Adwokat Myślenice, Rozwód, Zasiedzenie, Spadek, Testament, Zachowek

Nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie

Czyli kto, kiedy i na jakich zasadach może zasiedzieć nieruchomość w Myślenicach, Sułkowicach, Dobczycach – Adwokat Myślenice

Zasiedzenie nieruchomości to forma nabycia własności, która często budzi wiele wątpliwości i nieporozumień. Oceniając własną sytuację warto znać podstawowe fakty, żeby móc stwierdzić czy istnieje realna szansa na nabycie nieruchomości w taki sposób i co będzie potrzebne do wykazania przed sądem. Często najlepiej zwrócić się z tym do adwokata – Adwokat Myślenice – kontakt

Zasiedzenie nieruchomości – działki – Kancelaria Adwokacka Myślenice, Dobczyce, Sułkowice, Siepraw, Pcim, Stróża, Tenczyn, Lubień, Mszana Dolna, Trzemeśnia, Lipnik, Zasań, Zawada, Borzęta, Brzączowice, Jasienica, Bysina – Adwokat Myślenice

Zgodnie z kodeksem cywilnym aby nabyć na własność nieruchomość poprzez zasiedzenie konieczne jest równoczesne spełnienie dwóch warunków. Pierwszy to posiadanie samoistne nieruchomości, zaś drugie to nieprzerwane trwanie tego posiadania przez odpowiedni okres czasu, to jest 20 lat w przypadku posiadania w dobrej wierze i 30 lat w przypadku posiadania w złej wierze. Jak widać pojawia się tu sporo terminów prawnych jakie wymagają doprecyzowania i objaśnienia bez którego bardzo trudno jest uchwycić istotę tej instytucji prawnej.

Pierwszym z nich jest „samoistne posiadanie”, które w świetle przepisów kodeksu cywilnego oznacza po prostu władanie rzeczą w taki sposób jak właściciel. Różni się to od posiadania zależnego, a więc takiego, w którym ktoś włada rzeczą, ale na podstawie tytułu prawnego dającego mu jedynie ograniczone władztwo. Takim posiadaczem zależnym jest na przykład najemca albo dzierżawca. W przeciwieństwie do nich samoistny posiadacz nie władca nieruchomością na podstawie udzielonego przez kogoś pozwolenia, lecz postępuje z nią jak ze swoją własnością. Szczegółowej pomocy w tej materii można uzyskać na spotkaniu z Adwokat Myślenice – kontakt

Aby móc zasiedzieć nieruchomość takie samoistne posiadanie musi trwać nieprzerwanie 20 lat w wypadku dobrej wiary, a 30 lat w wypadku złej wiary. Dobra wiara oznacza, że posiadacz trwał w mylnym, ale uzasadnionym przekonaniu, że przysługuje mu prawo własności do nieruchomości. Ze złą wiarą mamy do czynienia, gdy posiadacz obejmując nieruchomość w posiadanie wiedział, że nie jest jej właścicielem. W większości przypadków zasiedzenia nieruchomości zazwyczaj będzie to okres 30 lat – bowiem najczęściej wiemy, że nie jesteśmy „prawnymi” właścicielami nieruchomości.  

Spełnienie tych dwóch warunków sprawia, że możliwe jest nabycie na własność nieruchomości. Teoretycznie dzieje się to z mocy prawa i nie jest konieczne orzeczenie sądu w tej kwestii, ale w praktyce pewność sytuacji prawnej (szczególnie istotnej na przykład przy próbie sprzedania takiej nieruchomości) można uzyskać jedynie na drodze sądowej. Koszt wniosku to 2000 zł. niezależnie od wartości nieruchomości.

Samo postępowanie nie ma charakteru procesu, ale mogą się do niego zgłosić osoby zainteresowane, które wtedy staną się uczestnikami. Najczęściej są to oczywiście nominalni właściciele „zasiadywanej” nieruchomości. Mogą oni brać udział w postępowaniu i starać się wykazywać, że przesłanki zasiedzenia nie są spełnione. Oczywiście zasiadywać możemy całą działkę czy też nieruchomość, albo zasiadywać możemy część działki bądź nieruchomości. Zasiadując nieruchomość stajemy się właścicielami wszystkich jej części składowych tj. domu, stodoły, garażu itd.

Z uwagi na skomplikowany charakter procesu związanego z przeprowadzeniem zasiedzenia zalecamy pomoc profesjonalnego pełnomocnika. Odpowiednią pomoc uzyskać można kontaktując się bezpośrednio z Naszą kancelarią Adwokat Myślenice- kontakt

Dochodzenie wierzytelności na drodze sądowej

Co można zrobić gdy ktoś nam nie zapłaci za wykonaną pracę lub gdy nie odda nam długu? Adwokat Myślenice 

Proszę pamiętać, że profesjonalną pomoc prawną świadczy tylko adwokat lub radca prawny. Kancelaria świadczy usługi na terenie powiatu myślenickiego tj. Myślenice, Dobczyce, Sułkowice oraz w Mszanie Dolnej

Żaden środek prawny nie może dać absolutnej pewności, że uda nam się odzyskać całą należność od dłużnika, ale skorzystanie z przysługujących wierzycielowi uprawnień na pewno zwiększa nasze szanse na otrzymanie zapłaty. Jeżeli polubowne próby załatwienia sprawy spełzły na niczym to pozostaje nam postarać się w sądzie o nakaz zapłaty. Należy wiedzieć, że „nakaz nakazowi nierówny”.

przykładowy nakaz zapłaty

Najmocniejszy i najbardziej pożądany z perspektywy interesów wierzyciela jest nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym. Jego zasadniczą zaletą jest fakt, że stanowi on podstawę do wszczęcia postępowania zabezpieczającego, więc nawet jeśli dłużnik postanowi wnieść zarzuty by zyskać na czasie, to nasza wierzytelność w trakcie trwania postępowania „nie rozpłynie się w powietrzu”. Dodatkowo, wniesienie pozwu w postępowaniu nakazowym wymaga opłaty sądowej w wysokości zaledwie 1,25% wartości przedmiotu sporu! 

Należy Pamiętać, że zawsze istnieje możliwość uzyskania zwolnienia od kosztów sądowych – więcej informacji można znaleźć pod tym linkiem

Oczywiście uzyskanie tak „komfortowego” nakazu zapłaty nie jest łatwe. By wnieść w powództwo w trybie nakazowym musi zostać spełnionych kilka warunków. Po pierwsze, nasze roszczenie musi mieć charakter pieniężny. Po drugie, trzeba je w odpowiedni sposób udowodnić i udokumentować. Do pozwu musimy załączyć albo dokument urzędowy stanowiący dowód na istnienie roszczenia, albo zaakceptowany przez dłużnika rachunek (zwykle jest to po prostu podpisana faktura), albo wezwanie do zapłaty wraz z pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu, albo wreszcie zaakceptowane przez dłużnika żądanie zapłaty, zwrócone przez bank i niezapłacone z powodu braku środków na rachunku bankowym.

W typowych sytuacjach obrotu gospodarczego spełnienie któregoś z tych warunków zwykle nie jest trudne, ale nawet jeśli nie jesteśmy w stanie spełnić wymogów pozwu w postępowaniu nakazowym nadal możemy postarać się o nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Opłata sądowa wynosi wtedy 5% wartości przedmiotu sporu, a wydane nakaz zapłaty nie stanowi podstawy do wszczęcia postępowania zabezpieczającego. Dodatkowo wniesienie skutecznego sprzeciwu od nakazu zapłaty w terminie 2 tygodni sprawia, że traci on moc i sprawa sądowa będzie musiała toczyć się normalnym trybem. Mimo to, jeżeli jesteśmy w stanie wykazać i udowodnić istnienie naszej wierzytelności i mamy przekonanie, że okoliczności jej zaistnienia nie budzą wątpliwości to możemy być niemal pewni, że taki nakaz otrzymamy i że będzie on stanowił kluczowe narzędzie w procesie egzekwowania należnej nam wierzytelności.

Warto również dodać, że w przypadku, gdy wartość przedmiotu sporu jest niższa niż 10 000 nasz pozew będzie rozpatrywany w postępowaniu uproszczonym i powinien zostać sporządzony na specjalnym formularzu. Opłaty sądowe są w takiej sytuacji określane zgodnie z tabelą, która obejmuje kolejne „widełki” kwot stanowiących wartość przedmiotu sporu. Również w ramach procedury uproszczonej pozew w postępowaniu nakazowym jest „tańszy” niż pozew w postępowaniu upominawczym.

Zapraszamy do kontaktu

Kancelaria Adwokacka w Myślenicach, Adwokat Myślenice, Rozwód, Zasiedzenie, Spadek, Testament, Zachowek
Exit mobile version