Kancelaria Adwokacka w Myślenicach, Adwokat Myślenice, Rozwód, Zasiedzenie, Spadek, Testament, Zachowek

Kancelaria Adwokacka w Myślenicach, Adwokat Myślenice, Rozwód, Zasiedzenie, Spadek, Testament, Zachowek

Bezpłatne porady prawne w Dobczycach

Bezpłatne Porady Prawne w Dobczycach – Adwokat NPP Dobczyce Myślenice 2024

Pragnę poinformować, że od stycznia 2018 r. nieprzerwanie udzielam bezpłatnych porad prawnych. Adwokacki z Myślenic przyjmują w każdy czwartek tygodnia od godz. 14:00 do 18:00 oraz w każdy piątek tygodnia w godz. od 8:00 do 12:00 w punkcie NPP mieszczącym się w budynku Sądu Rejonowego w Myślenicach Wydział V Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Dobczycach ul. Rynek 22 w Dobczycach.

Punkt bezpłatnych porad prawnych został uruchomiony przy współpracy Gminy Dobczyce i Powiatu Myślenickiego i działa zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255). 

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej określa m.in. ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. – o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

W zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP), świadczonej na rzecz uprawnionych osób przez adwokatów, mieści się:

  1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

  2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

  3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

  4. nieodpłatną mediację, lub

  5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Wszystkich zainteresowanych zachęcam do skorzystania z programu bezpłatnych porad prawnych. Link do rejestracji online – porady adwokata

adwokat Wojciech Szafraniec, adwokat Grzegorz Szafraniec – Kancelaria Adwokacka w Myślenicach. Profesjonalne usługi prawnicze świadczy tylko adwokat lub radca prawny w Myślenicach

Szczegółowe warunki i zasady świadczenia bezpłatnych porad prawnych można znaleźć na stronie Urzędu Gminy Dobczyce https://www.dobczyce.pl/dzis-pierwszy-dzien-udzielania-bezplatnych-porad prawnych-w-dobczycach.html

Kancelaria Adwokacka w Myślenicach, Adwokat Myślenice, Rozwód, Zasiedzenie, Spadek, Testament, Zachowek
Exit mobile version