Kancelaria Adwokacka w Myślenicach, Adwokat Myślenice, Rozwód, Zasiedzenie, Spadek, Testament, Zachowek

Kancelaria Adwokacka w Myślenicach, Adwokat Myślenice, Rozwód, Zasiedzenie, Spadek, Testament, Zachowek

Nadchodzi RODO / Adwokat Myślenice

Uwaga nadchodzi RODO / Nie takie RODO straszne / Adwokat Wojciech Szafraniec – Kancelaria Myślenice

RODO, jak w skrócie określa się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zacznie obowiązywać w naszym kraju z dniem 25 maja 2018 r. Warto dowiedzieć się co pociąga za sobą ta zmiana, szczególnie z perspektywy osób prowadzących przedsiębiorstwa.

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej, bądź możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Oprócz zwykłych danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu czy numer PESEL przepisy RODO wyróżniają także drugą kategorię – dane należące do szczególnej kategorii (kiedyś zwane danymi wrażliwymi). Należą do niej dane ujawniające informacje na temat –  między innymi –  pochodzenia etnicznego, światopoglądu, przekonań religijnych, seksualności i orientacji seksualnej czy też stanu zdrowia.

Regulacje zawarte w RODO mają na celu chronić dane dotyczące osób fizycznych, stąd obejmują wszystkie podmioty, które takie dane gromadzą, przechowują i przetwarzają. Wiele przedsiębiorstw zbiera dane osobowe na temat swoich pracowników i klientów. Często wynika to z obowiązku nakładanego przez przepisy prawa, lub z potrzeb biznesowych. Dostosowanie panujących w firmie procedur do wymagań RODO to między innymi przygotowanie odpowiednich dokumentów umożliwiających pozyskiwanie zgód na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych od klientów, zgłaszanie ewentualnych naruszeń, regulujących zasady obchodzenia się z danymi osobowymi przez pracowników. Dodatkowo rozporządzenie nakłada obowiązek prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych przez podmioty zatrudniające więcej niż 250 osób, podmioty gromadzące i przetwarzających dane, których ujawnienie może naruszyć czyjeś prawa lub wolności lub też podmioty przetwarzające szczególne kategorie danych. Często niezbędne będzie również przeorganizowanie przestrzeni biurowej czy też zakup odpowiednio zabezpieczonych komód i szaf.

Unia Europejska kładzie niezwykle silny nacisk na ochronę danych osobowych. Przepisy RODO w wielu miejscach nie nakładają konkretnych obowiązków, niejako przerzucając na firmy i instytucje konieczność samodzielnego opracowania i wdrożenia adekwatnych regulacji. Ta pozorna dowolność nie powinna jednak mylić – kary za niedostosowanie się do nowych przepisów mogą być bardzo wysokie i sięgać nawet 4% rocznego obrotu przedsiębiorstwa.

Odpowiednie i kompleksowe przygotowanie firmy do nowych przepisów wymaga uprzedniej analizy poprzedzonej starannym audytem. Na ich podstawie możliwe jest opracowanie optymalnych rozwiązać pozwalających na ochronę danych osobowych zgodnie ze standardem RODO bez ponoszenia zbędnych kosztów finansowych i organizacyjnych.

polski akt prawny

Jeżeli są Państwo zainteresowani pomocą w tej materii – zachęcamy do kontaktu z nami.

Proszę pamiętać, że profesjonalne usługi prawne świadczy tylko adwokat lub radca prawny. Kancelaria działa na terenie miast i gmin, Myślenice, Dobczyce, Sułkowice, Stróża, Pcim, Trzemeśnia, Wiśniowa, Jasienica, Bysina, Mszana Dolna, Tenczyn, Lubień, Skomielna Biała, Zasań, Zawada, Krzyszkowice, Głogoczów, Siepraw.

Kancelaria Adwokacka w Myślenicach, Adwokat Myślenice, Rozwód, Zasiedzenie, Spadek, Testament, Zachowek
Exit mobile version