Bezpłatne porady prawne w Dobczycach

Bezpłatne Porady Prawne w Dobczycach

Pragnę poinformować, że od stycznia 2018 r. udzielam bezpłatnych porad prawnych w każdy piątek tygodnia, w godzinach od 14 do 18 w punkcie mieszczącym się na parterze lokalu przy ul. Rynek 22a w Dobczycach (budynek Sądu Rejonowego w Myślenicach z siedzibą w Dobczycach – Zamiejscowy Wydział Grodzki oraz M-GOPS w Dobczycach). Punkt bezpłatnych porad prawnych została uruchomiony przy współpracy Gminy Dobczyce i Powiatu Myślenickiego i działa zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255).

Wszystkich zainteresowanych zachęcam do skorzystania z programu bezpłatnych porad prawnych.

Adwokat Wojciech Szafraniec

Szczegółowe warunki i zasady świadczenia bezpłatnych porad prawnych można znaleźć na stronie Urzędu Gminy Dobczyce https://www.dobczyce.pl/dzis-pierwszy-dzien-udzielania-bezplatnych-porad prawnych-w-dobczycach.html